NHK BS1

NHK BS1

NHK BS1

  • Kasa: JP
  • Daga:
  • Shafin Farko:

Tarihin rayuwa:

NHK BS1 Shirye-shiryen TV