Justine Triet

Justine Triet

Justine Triet

  • ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: Directing
  • ಜನ್ಮದಿನ: 1978-07-17
  • ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: Fécamp, France
  • ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: Жюстин Трие, 茹斯汀·特里叶, Жустін Тріє, Ζυστίν Τριετ, 쥐스틴 트리에

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ:Justine Triet (born 17 July 1978) is a French film director, screenwriter, and editor. She is a graduate of the École nationale supérieure des Beaux-Arts. Her debut feature, Age of Panic, was presented as part of the ACID programme at the 2013 Cannes Film Festival. For the courtroom thriller Anatomy of a Fall, Triet won the Palme d'Or at the 76th Cannes Film Festival, becoming the third female director to win the award, as well as the first female French filmmaker to be nominated for the Academy Award for Best Director and Best Original Screenplay, winning the latter.

Justine Triet ფილმები

Justine Triet Ტელე გადაცემები