Atsushi Okui

Atsushi Okui

Atsushi Okui

  • ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: Camera
  • ಜನ್ಮದಿನ: 1963-01-01
  • ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: Japan
  • ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: 奥井敦

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ:Atsushi Okui has been the director of Photography on many films from Studio Ghibli. He is known for Akira (1988), Princess Mononoke (1997) and The Wind Rises (2013).

Atsushi Okui ფილმები

Atsushi Okui Ტელე გადაცემები