Louis D'Esposito

Louis D'Esposito

Louis D'Esposito

  • ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: Production
  • ಜನ್ಮದಿನ:
  • ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: The Bronx, New York City, New York, USA
  • ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ:Louis D'Esposito is an American film producer and director who is known for executive producing every Marvel Cinematic Universe film with the exception of The Incredible Hulk (2008). He also directed two Marvel One-Shots: Item 47 and Agent Carter, the latter of which inspired a spin-off TV show on ABC. D'Esposito currently serves as Marvel Studios' co-president alongside Kevin Feige.

Louis D'Esposito ფილმები

Louis D'Esposito Ტელე გადაცემები