George Faber

George Faber

George Faber

  • ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: Production
  • ಜನ್ಮದಿನ: 1959-11-30
  • ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: Kensington, London, England, UK
  • ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: George S. J. Faber, George Stephen John Faber

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ:

George Faber ფილმები

George Faber Ტელე გადაცემები