Wadjda
ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ଖାତା ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ!

ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେବଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ |

ମାଗଣା for ପାଇଁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖ |

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ 1 ମିନିଟ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ତାପରେ ଆପଣ ଅସୀମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟିଭି ଟାଇଟଲ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |

ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମାଟ୍ | Wadjda ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଛି | : 05/18/2024 ଦେଖନ୍ତୁ | HD ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | HD
Wadjda

Wadjda 2012

Wadjda 2012

ସମୀକ୍ଷା: An enterprising Saudi girl signs on for her school's Quran recitation competition as a way to raise the remaining funds she needs in order to buy the green bicycle that has captured her interest.

ଦେଖନ୍ତୁ | ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍: ଚାଲିବା ସମୟ: 98 ମିନିଟ୍ | ଗୁଣବତ୍ତା: HD IMDb: 3.789 / 10 ଦ୍ .ାରା 466 ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା: 16.444 ବଜେଟ୍: $0 ରାଜସ୍ୱ: $6499169 ଭାଷା: العربية

ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ |

ପଠାନ୍ତୁ |

ସେହିଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ପରାମର୍ଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର