Jill Savitt

Jill Savitt

Jill Savitt

  • Ti a mọ Fun: Editing
  • Ojo ibi:
  • Ibi ti a ti bi ni: USA
  • Tun Mọ Bi:

Igbesiaye:Jill Savitt is an American film and TV editor known for her work on Buffy the Vampire Slayer, Secret Window, and The Lookout. She also edited episodes of Gilmore Girls, Bunheads, and Roswell.

Jill Savitt Awọn fiimu

Jill Savitt Awọn ifihan TV